Meclis Kurulu

HAKAN KASAPOĞLU

MECLİS BAŞKANI
E-posta:
Tel:
Faks:

ZİYA YAKA

MECLİS BŞK. YARDIMCISI
E-posta:
Tel:
Faks:

TALİP ŞAHBAZ

MECLİS KATİP ÜYE
E-posta:
Tel:
Faks:

MUSTAFA AKBIYIK

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

DENİZ ÖZTULUM

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

İLKER GÜMÜŞEL

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

EROL CEVİZ

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

MUSTAFA YILMAZ

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

ALİ ÇANKAYA

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

HALİL İBRAHİM TÜFEKCİ

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

HASAN ALİ ŞAN

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

MEHMET BAYKARA

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

MEHMET CAN

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

MURAT HAMDİ GÖKMENOĞLU

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

MURTAZA KAFADAĞI

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

SAFFET KARA

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

YAŞAR ÖZDEDE

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks:

YUNUS ÖZKICAR

MECLİS ÜYESİ
E-posta:
Tel:
Faks: