Duyurular

11

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin 28/09/2016 tarih ve 2016/6/13/2 nolu kararları ile "İl içi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi" ne kayıtlı "Yolcu Taşıma Güzergah İzin Belgeli" toplu taşıma araçlarının sürücüsü veya sahibince işletilmesi esnasında;

a- Kalkış ve varış noktalarından hareket edilmemesi,

b- Belirlenen güzergah harici faaliyet gösterilmesi,

c-  "İl içi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi" ne aykırı olarak amacı dışında taşıma yapılması (Tarım işçisi, okul veya diğer servis hizmetleri v.b.),

d- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak ihaleler sonucu "yüklenici" olarak öğrenci servis taşıması yapılması,

e- Sahte veya tahrip edilmiş "İl içi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi" ve "İl içi Taşıma Güzergah İzin Belgesi" ile taşıma yapılması,

f- Yolcuların seyir esnasında başka bir araca aktarılması,

g- Sürücünün alkol, uyarıcı ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanması,

h- Sürücünün yolculara karşı kötü davranması, sözlü veya fiziki olarak tacizde bulunması, toplum ahlakına aykırı davranışlarda bulunması,

i- Haksız rekabet oluşturacak şekilde UKOME'ce belirlenen indirim limiti üzerinde indirim yapılması, fahiş fiyat alınması.

ihlallerinin; Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince mutat veya ihbarla yapılan denetimlerde düzenlenen tutanakla veya taşıma yapılan mahalle muhtarlarının yazılı beyanı ile tespit edilmesi halinde "İl içi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi" geçerlilik süresine bakılmaksızın UKOME'ce iptal edilecektir.

İlgili üyelerimize duyurulur. 

Okunma Sayısı: 1905
resim