Duyurular


12
Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2'nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması yasal bir zorunluluktur. Yine aynı kanunun 5'inci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren 4 ay içerisinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede; Sanayi siciline kayıtlı olan üyelerimizin 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini, T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11'inci maddesi uyarınca e-Devlet Kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2018 yılı için belirlenen idari para cezası uygulanacağından, Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2018 tarihine kadar verilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA
Okunma Sayısı: 665
resim
Yazdır