Duyurular


07

 

İLGİ: 04.03.2019 tarih ve 34221550-100-2306 sayılı TOBB yazısı.

İlgide bahse konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yazısında, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalata İhracatçı Kayıt Sistemi”(İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurt dışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla, Odamız üyesi ilgili firmaların konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda yazının ekleri ilişikte sunulmuştur. İlgili firmalarımıza önemle duyurulur.

Okunma Sayısı: 433
resim
Yazdır