Duyurular


20

 Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır. 

 

Ayrıca ilgili yönetmeliğin Geçici 1.maddesine göre trafik siciline tecsilli "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Esntitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilemektedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı faaliyetinde bulunan üyelerimizin söz konusu yönetmekten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermelelerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

BEYŞEHİR TİCARET ODASI

Okunma Sayısı: 94
resim
Yazdır