02

TİCARET SİCİL HARÇLARI  OCAK 2017’DEN BAŞLAYARAK ODALARA YATIRILACAK

Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin vergi dairelerine yatırmakta oldukları ticaret sicil harçları, 2017’de odalara yatırılabilecek.

Böylece oda üyeleri ticaret sicil harçlarını yatırmak için vergi dairelerine veya bankalara gidip gelmek zorunda kalmayacaklar.

 

Ticaret Odalarının üyeleri, ticaret sicili işlemleri için harç yatırmak üzere vergi dairelerine veya bankalara gidip gelmekten kurtuldular. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. Maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 132’inci maddesine eklenen fıkra çerçevesinde, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, bundan sonra odalar tarafından tahsil edilebilecek. Ticaret Odaları, tahsil ettikleri harçları kanunda belirtilen usullerle Maliye Bakanlığı’na iletecekler.

Oda üyeleri ticaret sicili işlemleri için gereken harçları odalara yatırabilecekler. Bu uygulamayı düzenleyen kanunun 34’üncü maddesinde, “Ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir” hükmünün yer almasıyla oda üyeleri 1 Ocak 2017’den başlayarak çok büyük bir zaman kaybından kurtulmuş olacaklar.

Okunma Sayısı: 1197
resim